Türk mühendislerin büyük başarısı

BAYAZIT CEBECİ
ANKARA

TÜBİTAK’ın başarılı çalışmaları sonucunda, NATO frekans standartları geliştirilmesi grubuna ABD, İngiltere ve Hollanda ile berabere Türkiye de dahil oldu. Ayrıca, TÜBİTAK’ın geliştirdiği yazılımlar sayesinde Türk Silahlı Kuvvetleri, NATO frekans sistemlerine sahip ilk silahlı güç olma başarısını elde etti.

TÜBİTAK BİLGEM UEKAE İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN) bölümünde 2001 seneninde Milli Frekans Yönetim Sistemi (MFYS) projesi ile başlayan çalışmalar, beynelmilel düzeyde meyvelerini verdi. NATO standardizasyon gruplarında yürütülen başarılı çalışmalar sonrasında, NATO üyesi ülkelerin kullanacağı frekans veri idaresi ve mesajlaşma altyapısının kurulmasını amaçlayan NATO ARCADE projesi ihalesini 2008 seneninde kazanan İLTAREN bu alandaki başarılı çalışmalarında yeni bir safhaya girdi.

Halen dördüncü safhası yürütülmekte olan MFYS projesi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin stratejik düzeydeki frekans tahsis planlamalarının etkin bir şekilde yapılabilmesi emeliyle ihtiyaç duyulan olan veri yönetimi, mesajlaşma ve teknik çözümleme (mühendislik analizleri) kabiliyetlerinin Genelkurmay Başkanlığı’na kazandırılmasında ehemmiyetli bir rol oynamıştı. Spektrum Yönetimi alanında NATO standardı olan SMADEF standardının SMADEF-XML isimiyle içerik ve format olarak yine yapılandırılması için oluşturulan Standardization
Drafting Group (SDG) çalışmalarında ABD, İngiltere ve Hollanda ile birlikte 4 ülkeden biri olarak yer alan Türkiye yerine MFYS proje ekibinden 5 sene süresince sağlanan düzenli katılım sayesinde MFYS yazılımı bu standart ile uyumlu ilk (ve hali hazırda tek) yazılım olma unvanını da kazanmıştı. Böylelikle TSK, NATO ile koordinasyonda bu standarda uyumlu ileti iletebilen ilk NATO ordusu olmuştu.

Bu başarılı çalışmalar neticeninde NATO’nun açtığı yazılım geliştirme ihalesinde rakiplerini geride bırakarak NATO Spektrum Yönetim Şubesi’nin frekans idaresi ve koordinasyonu için ihtiyaç duyulan yazılım altyapısını geliştirme görevi alan İLTAREN, 2009-2010 yılları arasında bu projenin ikinci fazını da başarıyla tamamladı. Buna ilaveten, aynı yazılımın 2010 senesi içinde web üzerinden online eğitim sistemi ihalesini de alan İLTAREN, NATO tarafından 2011 seneninde açılan yeni bir yazılım projesi ihalesini de kazandı.

NATO’nun frekans bilgi veritabanına erişimi ve üye ülke koordinasyon süreçlerinin otomasyonunu web üzerinden online olarak ve yeni nesil (servis yönelimli) yazılım teknolojileri kullanarak inşa etmeyi hedefleyen son proje ile Türkiye NATO’ya tasarımı ve geliştirilmesi Türk mühendisleri tarafından gerçekleştirilen yazılım ürünleri sunar hale geldi. UEKAE Md. Yrd. ve İLTAREN Bölüm Başkanı M. Alper Kutay, “NATO’dan peş peşe üç yazılım projesi ihalesi kazanmamız, Spektrum Yönetimi Yazılım Araçları alanında inşa ettiğimiz kuvvetli ve emin imajımızı ve ulaştığımız kuvvetli konumu göstermektedir. Bu başarılarımızın artarak devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Proje yöneticisi M. Nedim Alpdemir ise, “Proje ekibindeki mühendislerimizin uzun soluklu ve disiplinli çalışmaları sayesinde beynelmilel bir veri değişim standardının belirleyici ülkeleri arasında yer aldık. Gerek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne gerekse NATO’ya geliştirdiğimiz Spektrum Yönetim Yazılımları şu anda, standartlara uyum, yazılım teknolojileri ve kullanıcılara sundukları kabiliyetler itibariyle dünyadaki örnekleri arasında en iyileri arasında yer almaktadırlar. Bu yüzden NATO’ya 4 senedir proje yapıyor olmamız sürpriz sayılmamalı. Öncü konumumuzu korumakta kararlıyız; NATO projelerinin de arkası gelecektir” diye konuştu.

Bir önceki yazımız olan indirimmania.com alana indi başlıklı makalemizde haber, haberler ve indi hakkında bilgiler verilmektedir.